Wibyholms Godsförvaltning

Lediga bostäder - permanentboende och torp/stugor

Varje år blir en handfull hus och torp lediga. De bjuds ut till uthyrning på Facebook - https://www.facebook.com/wibyholmsgods - Blocket och här på hemsidan.

Wibyholm efterfrågar alltid referenser från arbetsgivare och föregående hyresvärd. Vi tar även kreditupplysning. Kostnader för el, uppvärmning och motsvarande tillkommer, men sotning, sophämtning/slamtömning samt väghållning ombesörjs av godset.

I fritidshusen garanterar vi inte vattenkvalitén, men dricksvatten kan hämtas i närheten. Tillfartsvägarna plogas inte heller vintertid till fritidshusen.

Precis som Statens Fastighetsverk tillämpar vi vid vissa tillfällen då det är svårvärderade objekt med många intressenter, budgivning med fri prövningsrätt. Budgivningen är sluten, man lägger helt enkelt ett indikativt bud vad man tycker hyresobjektet är värt på en långsiktigt rimlig nivå, och därefter väljer vi hyresgäst.

Är Du intresserad av att hyra hus, gilla eller följ oss på Facebook - https://www.facebook.com/wibyholmsgods . Alla objekt läggs ut där.

 

De hus som är lediga för tillfället är:

 

Permanenthus:

För tillfället finns inga permanenthus lediga. 

  

Torp/stugor

För tillfället finns inga torp eller stugor lediga.