Wibyholms Godsförvaltning

Jordbruk

Den öppna marken består av cirka 800 hektar och jordbruket på godset bedrivs traditionellt främst med inriktning på köttdjur och mjölk, en tradition som dagens arrendatorer håller levande.

Vill du köpa ekologiskt naturbeteskött från vår arrendator på Sörby Oppgård, titta här.

Ekar är karaktärsträd överallt i det hävdade jordbrukslandskapet på Wibyholm.