Wibyholms Godsförvaltning

Jakt och Viltvård

På godset bedrivs en professionell viltförvaltning i samklang med de andra areella näringarna. Vi har valt att inte ha någon anställd jägare eller arrendera ut jaktmarken utan driver jakt och viltvård i egen regi i samarbete med det lokala jaktlaget. Varje år säljs några jakter till betalande gäster, läs mer här. För att ta hand om det fällda viltet har vi investerat i en EU-godkänd vilthanteringsanläggning. Det mesta köttet säljs till en vilthandlare, men vi säljer även viltkött i mån av tillgång och efter säsong direkt till privatpersoner. Vi har även börjat nyanlägga och restaurera våtmarker på godset.

 

På Wibyholm finns frilevande stammar av alla de sex i Sverige förekommande klövviltsarterna.

 

Det stora viltet är dovhjorten, där vi kan erbjuda en av de bästa purschjakterna i Sverige. Ett flertal fina fullskovlar skjuts varje år, många i medaljklass. Bilder på guldhjortar, silverhjortar och bronshjortar samt andra troféer och jaktbilder finns i bildgalleriet.


Stammarna av älg och rådjur är goda, kronhjorten är på tillväxt och vi har en vildsvinsstam som är i bra balans. Även mufflonfår finns på marken. 


Tack vare den goda arronderingen och storleken på godset kan vi erbjuda en smygjakt som är i det närmaste unik med ett stort mått av frihet för den enskilde jägaren. Med nästan 400 jakttorn utplacerade på marken erbjuds säkra skott och goda skottchanser vilket leder till en ansvarsfull och etisk jakt med ett minimum av skadskjutningar.

 

Jakt är inte bara troféer, utan även den nervpirrande stämningen innan skottet faller - eller inte faller för den delen. Ibland är det starkaste jaktminnet och den största skovelhjorten den som kom undan...

Kronhjort skjuten vid Wibyholm 2012.